Мапа
вакансій

Служба кадрової та соціальної політики

тел.: (032) 226-51-78

Відкритих вакансій
386
Всі вакансії Категорії Місто

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів

Підрозділ: Львівська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Адреса підрозділу: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22

Місцезнаходження робочого місця: м. Львів станція Львів

Телефон: (032) 226-31-20, 226-31-21

Кваліфікаційні вимоги до посади:
Освіта - повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта. Професійна підготовка проводиться на виробництві, без вимог до стажу роботи. Завдання та обов’язки, опис робіт – приймає, обробляє і передає інформацію щодо поїздів, вагонів, вантажів. Проводить натурну перевірку номерів вагонів у поїздах, їх умовну розмітку. Перевіряє відповідність перевізних документів даним натурного листа та сітьовій розмітці вагонів. Коректує натурний лист поїзда і сортувальний лист відповідно до результатів перевірки. Веде безперервний номерний облік наявності і розташування вагонів на коліях станції, підрахунок довжини і ваги накопичуваних груп вагонів. Складає натурний лист поїзда. Підбирає і пакетує перевізні документи, забезпечує їх схоронність. Перевіряє за документами дотримання встановлених норм прикриття вагонів, ваги й довжини поїздів, терміну доставки вантажу, пересування спеціального рухомого складу і вагонів з вантажем особливого призначення. Забезпечує прийом і передачу інформації через автоматизовану систему вантажних перевезень. Веде встановлені форми станційної звітності та обліку вагонного парку, а також переходу вагонів залізницями і дирекціями залізничних перевезень. Складає акти загальної форми, оформляє переадресування вагонів. Режим роботи - 40 годин на тиждень, позмінний графік. Умови праці – шкідливі. Соціальний пакет згідно колективного договору (забезпечення спецодягом, безкоштовний проїзд, медичне страхування, медичне обслуговування (квиток для проїзду від місця проживання до місця роботи або квиток для проїзду в межах 150 км. від місця прописки, 1 квиток 1 раз в рік – по Україні, 1 квиток 1 раз в рік – по СНД), виплата надбавки за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення (75% посадового окладу), щомісячне преміювання, оздоровлення працівників та дітей).

Відправити резюме На мапі

Складач поїздів 3 розряду

Підрозділ: Львівська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Адреса підрозділу: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22

Місцезнаходження робочого місця: м. Львів - станція Персенківка

Телефон: (032) 226-31-20, 226-31-21

Кваліфікаційні вимоги до посади:
Освіта - повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта. Професійна підготовка проводиться на виробництві, без вимог до стажу роботи. Завдання та обов’язки, опис робіт – організація руху маневрового локомотива через радіозв’язок, розформування - формування, відчеплення, причеплення поїздів та груп вагонів, подача вагонів на вантажно-розвантажувальні та інші спеціалізовані колії і прибирання їх з цих колій. Проведення закріплення та огородження поїздів і вагонів гальмовими башмаками. Забезпечення безпеки руху, схоронність рухомого складу й вантажу. Режим роботи - 40 годин на тиждень, позмінний графік. Умови праці – шкідливі Соціальний пакет згідно колективного договору (забезпечення спецодягом, безкоштовний проїзд, медичне страхування, медичне обслуговування (квиток для проїзду від місця проживання до місця роботи або квиток для проїзду в межах 150 км. від місця прописки, 1 квиток 1 раз в рік – по Україні, 1 квиток 1 раз в рік – по СНД), виплата надбавки за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення (75% посадового окладу), щомісячне преміювання, оздоровлення працівників та дітей)

Відправити резюме На мапі

Черговий по залізничній станції

Підрозділ: Львівська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Адреса підрозділу: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22

Місцезнаходження робочого місця: Львівська область, м. Дрогобич, м. Стебник - станція Стебник

Телефон: (032) 226-31-20, 226-31-21

Кваліфікаційні вимоги до посади:
Освіта : неповна вища освіта за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті», без вимог до стажу роботи. (молодший спеціаліст); Завдання та обов’язки, опис робіт: керує рухом поїздів на залізничній станції або в межах закріпленого району станції, забезпечує безпеку руху, виконання графіка руху і маневрової роботи. Приймає оптимальні рішення з організації руху поїздів і маневрової роботи з урахуванням ситуації, що склалася. Виконує операції з підготовки маршруту приймання, відправлення, пропуску поїздів і маневрових пересувань на пульті керування пристроями електричної сигналізації стрілок або сигналів, дає розпорядження на підготовку маршрутів працівникам стрілочних постів. Контролює виконання окремих доручень відповідно до показань приладів керування або повідомлень працівників, закріплення составів і вагонів на коліях станції гальмовими пристроями. Подає поїзди для технічного обслуговування, комерційного огляду, контролює їх готовність до експлуатації. Виконує вказівки поїзного диспетчера з питань організації руху поїздів, веде переговори з черговими сусідніх станцій, машиністами локомотивів та інших рухомих одиниць у межах станції та перегонів, що до неї прилягають. Оформляє і видає попередження, дозвіл, передає накази на приймання і відправлення поїздів; веде поїзну та іншу документацію встановленого зразка. Отримує (вводить) поїзну та оперативну інформацію з (до) дорожньої автоматизованої системи оперативного керування перевезеннями. Забезпечує виконання змінного плану роботи станції, наказів та вказівок органів вищого рівня з маневрової роботи, безпеки руху, правил з охорони праці. Оперативно керує підлеглими працівниками, що беруть участь у процесі перевезень; контролює дотримання ними трудової і технологічної дисципліни; Режим роботи - 40 годин на тиждень, позмінний графік. Умови праці – нормальні; Соціальний пакет згідно колективного договору (забезпечення спецодягом, безкоштовний проїзд, медичне страхування, медичне обслуговування (квиток для проїзду від місця проживання до місця роботи або квиток для проїзду в межах 150 км. від місця прописки, 1 квиток 1 раз в рік – по Україні, 1 квиток 1 раз в рік – по СНД), виплата надбавки за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення (75% посадового окладу), щомісячне преміювання, оздоровлення працівників та дітей).

Відправити резюме На мапі

Черговий по залізничній станції

Підрозділ: Львівська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Адреса підрозділу: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22

Місцезнаходження робочого місця: Львівська область, Кам'янка-Бузький район, смт Добротвір - станція Добротвір

Телефон: (032) 226-31-20, 226-31-21

Кваліфікаційні вимоги до посади:
Освіта : неповна вища освіта за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті», без вимог до стажу роботи. (молодший спеціаліст); Завдання та обов’язки, опис робіт: керує рухом поїздів на залізничній станції або в межах закріпленого району станції, забезпечує безпеку руху, виконання графіка руху і маневрової роботи. Приймає оптимальні рішення з організації руху поїздів і маневрової роботи з урахуванням ситуації, що склалася. Виконує операції з підготовки маршруту приймання, відправлення, пропуску поїздів і маневрових пересувань на пульті керування пристроями електричної сигналізації стрілок або сигналів, дає розпорядження на підготовку маршрутів працівникам стрілочних постів. Контролює виконання окремих доручень відповідно до показань приладів керування або повідомлень працівників, закріплення составів і вагонів на коліях станції гальмовими пристроями. Подає поїзди для технічного обслуговування, комерційного огляду, контролює їх готовність до експлуатації. Виконує вказівки поїзного диспетчера з питань організації руху поїздів, веде переговори з черговими сусідніх станцій, машиністами локомотивів та інших рухомих одиниць у межах станції та перегонів, що до неї прилягають. Оформляє і видає попередження, дозвіл, передає накази на приймання і відправлення поїздів; веде поїзну та іншу документацію встановленого зразка. Отримує (вводить) поїзну та оперативну інформацію з (до) дорожньої автоматизованої системи оперативного керування перевезеннями. Забезпечує виконання змінного плану роботи станції, наказів та вказівок органів вищого рівня з маневрової роботи, безпеки руху, правил з охорони праці. Оперативно керує підлеглими працівниками, що беруть участь у процесі перевезень; контролює дотримання ними трудової і технологічної дисципліни; Режим роботи - 40 годин на тиждень, позмінний графік. Умови праці – нормальні; Соціальний пакет згідно колективного договору (забезпечення спецодягом, безкоштовний проїзд, медичне страхування, медичне обслуговування (квиток для проїзду від місця проживання до місця роботи або квиток для проїзду в межах 150 км. від місця прописки, 1 квиток 1 раз в рік – по Україні, 1 квиток 1 раз в рік – по СНД), виплата надбавки за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення (75% посадового окладу), щомісячне преміювання, оздоровлення працівників та дітей).

Відправити резюме На мапі

Черговий по залізничній станції

Підрозділ: Львівська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Адреса підрозділу: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22

Місцезнаходження робочого місця: Львівська область, Пустомитівський район, с. Муроване - станція Дубляни Львівські

Телефон: (032) 226-31-20, 226-31-21

Кваліфікаційні вимоги до посади:
Освіта : неповна вища освіта за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті», без вимог до стажу роботи. (молодший спеціаліст); Завдання та обов’язки, опис робіт: керує рухом поїздів на залізничній станції або в межах закріпленого району станції, забезпечує безпеку руху, виконання графіка руху і маневрової роботи. Приймає оптимальні рішення з організації руху поїздів і маневрової роботи з урахуванням ситуації, що склалася. Виконує операції з підготовки маршруту приймання, відправлення, пропуску поїздів і маневрових пересувань на пульті керування пристроями електричної сигналізації стрілок або сигналів, дає розпорядження на підготовку маршрутів працівникам стрілочних постів. Контролює виконання окремих доручень відповідно до показань приладів керування або повідомлень працівників, закріплення составів і вагонів на коліях станції гальмовими пристроями. Подає поїзди для технічного обслуговування, комерційного огляду, контролює їх готовність до експлуатації. Виконує вказівки поїзного диспетчера з питань організації руху поїздів, веде переговори з черговими сусідніх станцій, машиністами локомотивів та інших рухомих одиниць у межах станції та перегонів, що до неї прилягають. Оформляє і видає попередження, дозвіл, передає накази на приймання і відправлення поїздів; веде поїзну та іншу документацію встановленого зразка. Отримує (вводить) поїзну та оперативну інформацію з (до) дорожньої автоматизованої системи оперативного керування перевезеннями. Забезпечує виконання змінного плану роботи станції, наказів та вказівок органів вищого рівня з маневрової роботи, безпеки руху, правил з охорони праці. Оперативно керує підлеглими працівниками, що беруть участь у процесі перевезень; контролює дотримання ними трудової і технологічної дисципліни; Режим роботи - 40 годин на тиждень, позмінний графік. Умови праці – нормальні; Соціальний пакет згідно колективного договору (забезпечення спецодягом, безкоштовний проїзд, медичне страхування, медичне обслуговування (квиток для проїзду від місця проживання до місця роботи або квиток для проїзду в межах 150 км. від місця прописки, 1 квиток 1 раз в рік – по Україні, 1 квиток 1 раз в рік – по СНД), виплата надбавки за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення (75% посадового окладу), щомісячне преміювання, оздоровлення працівників та дітей).

Відправити резюме На мапі

Черговий по залізничній станції

Підрозділ: Львівська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Адреса підрозділу: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22

Місцезнаходження робочого місця: Львівська область, Пустомитівський район, с. Підбірці - станція Підбірці

Телефон: (032) 226-31-20, 226-31-21

Кваліфікаційні вимоги до посади:
Освіта : неповна вища освіта за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті», без вимог до стажу роботи. (молодший спеціаліст); Завдання та обов’язки, опис робіт: керує рухом поїздів на залізничній станції або в межах закріпленого району станції, забезпечує безпеку руху, виконання графіка руху і маневрової роботи. Приймає оптимальні рішення з організації руху поїздів і маневрової роботи з урахуванням ситуації, що склалася. Виконує операції з підготовки маршруту приймання, відправлення, пропуску поїздів і маневрових пересувань на пульті керування пристроями електричної сигналізації стрілок або сигналів, дає розпорядження на підготовку маршрутів працівникам стрілочних постів. Контролює виконання окремих доручень відповідно до показань приладів керування або повідомлень працівників, закріплення составів і вагонів на коліях станції гальмовими пристроями. Подає поїзди для технічного обслуговування, комерційного огляду, контролює їх готовність до експлуатації. Виконує вказівки поїзного диспетчера з питань організації руху поїздів, веде переговори з черговими сусідніх станцій, машиністами локомотивів та інших рухомих одиниць у межах станції та перегонів, що до неї прилягають. Оформляє і видає попередження, дозвіл, передає накази на приймання і відправлення поїздів; веде поїзну та іншу документацію встановленого зразка. Отримує (вводить) поїзну та оперативну інформацію з (до) дорожньої автоматизованої системи оперативного керування перевезеннями. Забезпечує виконання змінного плану роботи станції, наказів та вказівок органів вищого рівня з маневрової роботи, безпеки руху, правил з охорони праці. Оперативно керує підлеглими працівниками, що беруть участь у процесі перевезень; контролює дотримання ними трудової і технологічної дисципліни; Режим роботи - 40 годин на тиждень, позмінний графік. Умови праці – нормальні; Соціальний пакет згідно колективного договору (забезпечення спецодягом, безкоштовний проїзд, медичне страхування, медичне обслуговування (квиток для проїзду від місця проживання до місця роботи або квиток для проїзду в межах 150 км. від місця прописки, 1 квиток 1 раз в рік – по Україні, 1 квиток 1 раз в рік – по СНД), виплата надбавки за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення (75% посадового окладу), щомісячне преміювання, оздоровлення працівників та дітей).

Відправити резюме На мапі

Черговий по залізничній станції

Підрозділ: Львівська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Адреса підрозділу: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22

Місцезнаходження робочого місця: Львівська область, Кам'янка-Бузький район, с. Сапіжанка - станція Сапіжанка

Телефон: (032) 226-31-20, 226-31-21

Кваліфікаційні вимоги до посади:
Освіта : неповна вища освіта за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті», без вимог до стажу роботи. (молодший спеціаліст); Завдання та обов’язки, опис робіт: керує рухом поїздів на залізничній станції або в межах закріпленого району станції, забезпечує безпеку руху, виконання графіка руху і маневрової роботи. Приймає оптимальні рішення з організації руху поїздів і маневрової роботи з урахуванням ситуації, що склалася. Виконує операції з підготовки маршруту приймання, відправлення, пропуску поїздів і маневрових пересувань на пульті керування пристроями електричної сигналізації стрілок або сигналів, дає розпорядження на підготовку маршрутів працівникам стрілочних постів. Контролює виконання окремих доручень відповідно до показань приладів керування або повідомлень працівників, закріплення составів і вагонів на коліях станції гальмовими пристроями. Подає поїзди для технічного обслуговування, комерційного огляду, контролює їх готовність до експлуатації. Виконує вказівки поїзного диспетчера з питань організації руху поїздів, веде переговори з черговими сусідніх станцій, машиністами локомотивів та інших рухомих одиниць у межах станції та перегонів, що до неї прилягають. Оформляє і видає попередження, дозвіл, передає накази на приймання і відправлення поїздів; веде поїзну та іншу документацію встановленого зразка. Отримує (вводить) поїзну та оперативну інформацію з (до) дорожньої автоматизованої системи оперативного керування перевезеннями. Забезпечує виконання змінного плану роботи станції, наказів та вказівок органів вищого рівня з маневрової роботи, безпеки руху, правил з охорони праці. Оперативно керує підлеглими працівниками, що беруть участь у процесі перевезень; контролює дотримання ними трудової і технологічної дисципліни; Режим роботи - 40 годин на тиждень, позмінний графік. Умови праці – нормальні; Соціальний пакет згідно колективного договору (забезпечення спецодягом, безкоштовний проїзд, медичне страхування, медичне обслуговування (квиток для проїзду від місця проживання до місця роботи або квиток для проїзду в межах 150 км. від місця прописки, 1 квиток 1 раз в рік – по Україні, 1 квиток 1 раз в рік – по СНД), виплата надбавки за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення (75% посадового окладу), щомісячне преміювання, оздоровлення працівників та дітей).

Відправити резюме На мапі

Складач поїздів 3 розряду

Підрозділ: Львівська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Адреса підрозділу: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22

Місцезнаходження робочого місця: м.Львів станція Львів

Телефон: (032) 226-31-20, 226-31-21

Кваліфікаційні вимоги до посади:
Освіта - повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта. Професійна підготовка проводиться на виробництві, без вимог до стажу роботи. Завдання та обов’язки, опис робіт – організація руху маневрового локомотива через радіозв’язок, розформування - формування, відчеплення, причеплення поїздів та груп вагонів, подача вагонів на вантажно-розвантажувальні та інші спеціалізовані колії і прибирання їх з цих колій. Проведення закріплення та огородження поїздів і вагонів гальмовими башмаками. Забезпечення безпеки руху, схоронність рухомого складу й вантажу. Режим роботи - 40 годин на тиждень, позмінний графік. Умови праці – шкідливі Соціальний пакет згідно колективного договору (забезпечення спецодягом, безкоштовний проїзд, медичне страхування, медичне обслуговування (квиток для проїзду від місця проживання до місця роботи або квиток для проїзду в межах 150 км. від місця прописки, 1 квиток 1 раз в рік – по Україні, 1 квиток 1 раз в рік – по СНД), виплата надбавки за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення (75% посадового окладу), щомісячне преміювання, оздоровлення працівників та дітей)

Відправити резюме На мапі

Такелажник 3 розряду

Підрозділ: Львівська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Адреса підрозділу: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22

Місцезнаходження робочого місця: Львівська обл. м. Львів Відновний поїзд № 3512 станції Львів

Телефон: (032) 226-31-20, 226-31-21

Кваліфікаційні вимоги до посади:
Освіта - повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта. Професійна підготовка проводиться на виробництві, без вимог до стажу роботи. Завдання та обов’язки, опис робіт - Виконання такелажних робіт по горизонтальному та вертикальному переміщенню, ув’язуванню, кріпленню та установці на візки або платформи різних вантажів, обладнання, виробів та інших масою до 5 тон із застосуванням лебідок, талей, домкратів, козлів, стиків. Переміщення вантажів із заведенням тросів при застрочуванні. Спорудження настилів, стійок, тимчасових містків, пристосувань. Промивання, чищення, змащування, просушування, підбір і укладання такелажу за видами і розмірами. Розкладання і намотування тросів і канатів, розбивка сплетінь зі сплетінням кінців. Навішування бірок і підготовка такелажу до відвантаження. Виготовлення простого такелажу. Режим роботи - 40 годин на тиждень, позмінний графік. Умови праці – нормальні. Соціальний пакет згідно колективного договору (забезпечення спецодягом, безкоштовний проїзд, медичне страхування, медичне обслуговування (квиток для проїзду від місця проживання до місця роботи або квиток для проїзду в межах 150 км. від місця прописки, 1 квиток 1 раз в рік – по Україні, 1 квиток 1 раз в рік – по СНД), виплата надбавки за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення (75% посадового окладу), щомісячне преміювання, оздоровлення працівників та дітей)

Відправити резюме На мапі

Складач поїздів 3 розряду

Підрозділ: Львівська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Адреса підрозділу: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22

Місцезнаходження робочого місця: Львівська область, Кам'янка - Бузький район, с. Сапіжанка станція Сапіжанка

Телефон: (032) 226-31-20, 226-31-21

Кваліфікаційні вимоги до посади:
Освіта - повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта. Професійна підготовка проводиться на виробництві, без вимог до стажу роботи. Завдання та обов’язки, опис робіт – організація руху маневрового локомотива через радіозв’язок, розформування - формування, відчеплення, причеплення поїздів та груп вагонів, подача вагонів на вантажно-розвантажувальні та інші спеціалізовані колії і прибирання їх з цих колій. Проведення закріплення та огородження поїздів і вагонів гальмовими башмаками. Забезпечення безпеки руху, схоронність рухомого складу й вантажу. Режим роботи - 40 годин на тиждень, позмінний графік. Умови праці – шкідливі Соціальний пакет згідно колективного договору (забезпечення спецодягом, безкоштовний проїзд, медичне страхування, медичне обслуговування (квиток для проїзду від місця проживання до місця роботи або квиток для проїзду в межах 150 км. від місця прописки, 1 квиток 1 раз в рік – по Україні, 1 квиток 1 раз в рік – по СНД), виплата надбавки за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення (75% посадового окладу), щомісячне преміювання, оздоровлення працівників та дітей) .

Відправити резюме На мапі